2 | Home| Curriculum vitae | Research | Achievements | Patents | Publications | Students-Cultivation | Leave message| Contact us | 1
8

Primary Course:
Undergraduate
The fundamention of metal forming
Sheet metal forming technology
Mold design and computer applications
Graduate
Experiment modeling technology
Computer Controling in metalforming process
production process and equipment of spinforming
Control Technology and computer application
Teory and numerical simulation of plastic forming

Cultivation of Ph.D:
Ph.D. Candidate(13) In Reading 2016 YUAN Shuai
2015 ZHANG Jun-hao
2013 WANG Xing-kun
2012 ZHU Ning-yuan
2011 XU Teng ,SHEN Ya-jing
Graduates 2012 XIAO Gang-feng
2010 SHENG Xiang-fei
2009 YANG Bao-jian,YANG Geng
2008 LAI Zhouyi
2007 LI Zhe-lin
2006 SUN Ling-yan
2002 KUANG Wei-hua

Cultivation of Master:                                         
Master Candidate(48) IN Reading 2016 Li Yong-ting , Li Ze-yu, Huang Gao-zhu
2015 XIONG Ying-chao,YU Yi
2014 DU Fei,ZHOU Li-kui,YANG Xin,WU Jing-fei,SHUAI Gao-peng
Graduates 2013 DAI Guo-yong,WANG Er-dong
2012 HUANG Yong,CHEN Ya-bing,DU Jun
2011 CHEN Zhi-chao ,FAN Yan-bo ,SHANG Hui-hui ,ZENG Chao
2010
SHI Feng-bing ,ZHU Yu-chen ,LI Si-yi ,CAO Bao-hua ,CHANG Chen-yang ,XIAO Gang-feng
2009
QI Zhen-jie,ZHANG Peng,WEI Guang-ming, XIANG Ke
2008 SHAN Hui-xing,WANG Ying-pin
2007 ZHOU Si-cong,WU Xiao-yu
2006 WANG Jia-zi,ZHAN Xin-xi,HUO Yu-lin,ZHANG Shuai-bin
2005 SHANG Yue,LI Xiao-long,XIE Shi-wei
2004 HU Yu,WANG Yu-hui,FEGN Wan-lin,LI Xiao-man
2003 LIANG Bai-xiang,YANG Ming-hui,YANG Yi-hui,PAN Dong-sheng,CHEN Jia-hua
2002 ZHANG Sai-jun
2001 CHEN Yi-jin
2000 REN Xiao-long
Master Student(20) IN Reading 2016 Zhong Xing-wei, Ming Xin-jian
2015 WANG Meng-fei,CHEN Yai
2014 HUA Lu-yan,HU Bo
Graduates 2013 HU Xuan-tong,XIONG Sheng-yong,ZHANG De-liang,ZHANG Hao,WANG Ding-qiang
2012 GUAN Jing-rui,LI Zhi-wei,HUANG Cheng-long
2011 LIANG Kai-en,YUAN Yu-jun,WANG Ting,ZHONG Guo-feng
2010 ZHU Yu-chen ,LI Si-yi
2009 HONG Guo-hua,HUANG Zheng

Cultivation of Engineering Master:
Master Student(9) 2011 ZHANG Pan-mei,LU Yu,LI Jian-ping,TONG Zhou
2010 XU Hai-tao
2006 LUO Du-yu
2005 ZHOU Yu-jing
2004 YANG He-fa
2003 HE Yan-bin

Other:
Instructing undergraduates' graduation design:57 students
Instructing undergraduates' extracurricular research:22students
Instructing undergraduates' curriculum design:83 students
Be a headteacher of class two ,grade 2001,Echanical Engineering
 

«Back home 

 
Address:School of Mechanical & Automotive Engineering, South China University of Technology, Guangzhou, China  
Zip:510640  Phone:(086)13902233118    FAX:(086)020-38743889 
Research Interses: Plastic forming theory, technology and equipment, CAD/CAE/ CAM, etc